Ing. arch. Roman Chvilíček
tel:
email:
/ +420 776 180 689
/ roman.chvilicek@koukol.net
  roman@chvilicek.cz

profil
2005-2011
/ Fakulta architektury ČVUT v Praze
2009-2010
/ (Erasmus) School of Architecture, TUT, Finland
2015

/ Autorizovaný architekt ČKA 04288

2011->


/ Ing. arch. Ivo Koukol, koncepce a řízení investičních projektů
/ ČSOB a.s. / www.csob.cz

2011-2014
/ asistent v ateliéru Jana Aulíka na FA ČVUT v Praze
2013-2014
/ Divadlo Letí, vedení studentských workshopů
2013-2018
/ Doc. Ing. akad. arch. Jan Sépka, spolupráce na realizačních projektech
2013-2018
/ jurák chvilíček architekti / www.jurakchvilicek.cz